Cookie Img
家庭 » 产品 » 实验室玻璃器皿 ” 锥体简单的小腿双

锥体简单的小腿双

锥体简单的小腿双
锥体简单的小腿双
产品编码: KA+G599-606
品牌: KAPLAS科学
产品说明

KA+G599-606 锥体简单的小腿双

描述

Kaplas科学&机械功制造商出口商&供应商 锥体简单的小腿双。

编目没有。

插口

小腿长度毫米。

K A+G L 599

B 7

80

K A+G L 600

B 10

80

K A+G L 601

B 14

80

K A+G L 602

B 19

80

K A+G L 603

B 24

80

K A+G L 604

B 29

90

K A+G L 605

B 34

100

K A+G L 606

B 40

110


KAPLAS科学&机械功

与我们联系

( *代表必修领域)

技巧在得到准确报价。 请包括产品名称,命令数量,用法,特别请求,如果其中任一在您的询问。KAPLAS科学&机械功 版权所有。